آلبوم جدید گروه پالت در عمارت مسعودیه رونمایی می شود