خوردبین: کری خوانی‌ها به معنای بی‌احترامی به طرف مقابل نیست