واکنش سروش صحت به متوقف شدن سریال «در حاشیه» /نمی‌دانیم دیگر باید درباره چه چیزی سریال بسازیم