سخنگوی وزارت کشور: از هرگونه رفتار خودسرانه در مراسم ارتحال امام(ره) جلوگیری می کنیم