جزئیات جلسه مجمع نمایندگان تهران برای بررسی پرونده پیاده‌راه 17 شهریور