با وجود تبلیغات منفی، دو قاری و یک داور بین‌المللی از مصر وارد ایران شدند