مشارکت بیش از 1700 کاروان برای سرویس دهی به زائران ...