تجمع طلاب و روحانیون قم در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر / عکس : محمدرضا جباری