خودروسازان را به خرید استقلال و پرسپولیس مجبور نكنید