در جنایت کار بودن آل سعود شکی نیست/ اهل فرهنگ و هنر برای دفاع از یمن بیانیه جهانی تنظیم کنند