توضیحات دری درباره‌ی حاشیه‌های اخیر ساخت فیلم تقلیدی از سریال‌های ترکیه‌ای