آیتم‌های نود و دومین برنامه تلویزیونی «خانه ملت» /بررسی طرح چگونگی انتصاب افراد در مشاغل حساس