فرهنگ شهادت در «قاب‌های بهشتی»/ عکس‌هایی که به عطر شهدا متبرکند