مومنی‌مقدم: دوستان سواد خود را بالا ببرند/ ملی‌پوشان میزان در حد و اندازه خود نبودند!