خودکفایی مددجویان کمیته امداد خراسان رضوی در اولویت قرار می‌گیرد