پیکر شهدای گمنام در شورای شهر و فرمانداری شیراز تشییع شد