4 میلیون نفر در کشور زیرپوشش کمیته امداد هستند/ خراسان‌رضوی بالاترین مددجو را دارد