گزارش تصویری:عیادت مسئولان و مقامات از علی اکبر صالحی