تجلیل از مناجاتی به مناسبت روز معلم/ دل کودک بیمار شاد شد