باز هم رای انضباطی برای استقلال و پرسپولیس به دلیل تخلف تماشاگران