قائم‌مقام وزیرکشور: از هرگونه رفتارخودسرانه در مراسم ارتحال امام(ره) جلوگیری می‌کنیم