کسی حق کمک به این دو شهرک سوری شیعه‌نشین را ندارد + عکس