رئیس فینا به مناسبت پنجمین دوره مسابقات توسعه جهانی واترپلو پیامی صادر کرد