داور دربی پنج‌شنبه معرفی می‌شود/گل تیم مس کرمان سالم بود