۱۴ طلا، ۳ نقره و ۹ برنز حاصل تلاش کاروان بعثت در پایان روز چهارم