کنگره بزرگداشت معلمان و دانش‌آموزان شهید منطقه 2 تهران برگزار می‌شود