واردات هر دستگاه چاپ بنر 11000 دلار ارز از کشور خارج می‌‌کند