آسیب دیدن 4000 دستگاه از محصولات ایران خودرو در اثر تگرگ نیشابور + عکس