ناشرانی که تبلیغ بانک صادرات را چاپ کنند؛ تسهیلات ویژه دریافت می‌کنند