عضو مجلس خبرگان رهبری: سخنان ائمه اطهار(ع) مانند چراغ های فروزان در جهان تلالو کرده است