مجوز نمایش سه فیلم صادر شد/ عرضه آثار جدید در شبکه نمایش خانگی