عیادت ظریف، شریعتمداری و جمعی از نمایندگان مجلس از صالحی