جزئیات حمله تروریستی امروز کراچی از زبان شاهد عینی + عکس