چمنیان: فوتبال‌خراسان باید از گذشته عبرت بگیرد/شرایط مهیا باشد مربیگری می‌کنم