آقای گواردیولا،‌انتظار از تو بالا است/تبعیض قائل می‌شوی و گوتسه را نابود می‌کنی!