طلاب آبیک در محکومیت صدور حکم اعدام شیخ نمر تجمع کردند