دروازه‌بان ملوان: بازی با نفت مسجد سلیمان آسان نیست