برپایی اکیپ‎های تبلیغی از سوی حوزه‎های علمیه در کاظمین