ناشران با درج شعار بانک صادرات در نمایشگاه تسهیلات دریافت می‌کنند/ مفاد تفاهم‌نامه ارشاد و بانک به