افتتاح ۶۰ صندوق زمین و ساختمان تا پایان امسال/اولویت با پروژه‌های ساختمانی بااهمیت