روایتی از حضور هاشمی در پلی تکنیک/ در دانشگاه امیرکبیر چه گذشت؟