طلاب حوزه های علمیه مشهد حکم اعدام «آیت الله نمر» را محکوم کردند