حریفان تیم های ملی فوتبال بانوان در قهرمانی آسیا مشخص شدند