دیدار رئیس و معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملی با آیت الله هاشمی رفسنجانی