پاسخگویی به شبهات ولایت فقیه در «حکیمانه‌ترین حکومت»