مصرف گردو، روند پيشرفت سرطان روده بزرگ را کند مي‌کند