سومین رویداد ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود