ظریف: آمریکا به دنبال راضی کردن متحدان منطقه‌ای‌اش است