بی‌ ام دبلیو خودروی مفهومی Hommage را اواخر ماه جاری معرفی می‌ کند