تجمع طلاب و علما در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر در ...